Forside

folskolen, af Birgitte Maria Smidt:

"For meget og for meget" henvender sig i indledningen meget bredt til elever i folkeskolen helt op til studerende ved voksenuddannelserne og udtrykker sit formål som grundlag for etiske og livsfilosofiske samtaler i kristendomskundskab, dansk, samfundsfag og filosofi. Der lægges med andre ord temmelig bredt ud, allerede forinden bogens egentlige opgave er stillet: Samtale om en række historier med to opstillede handlemuligheder, begge i hver sin ekstreme bipolaritet.

 

Der lægges således op til arbejdet omkring stillingtagen og valg – noget eksistentielt. I alt byder bogen på otte beskrevne historier, der kan udmunde i to forskellige situationer og positioner. Emnerne er en ønskedrøm, frygt, kærlighed, had, seksualitet, selvmord, tilgivelse og cølibat. Personerne har svært ved at træffe valget – og eleverne bydes indenfor i efterfølgende opgaver.

 

Spørgsmålet er nu: Fungerer det? Det gør det til dels. Forfatteren jonglerer med en række både livslette og livstunge temaer, som formidles kort og koncist, så eleverne forstår optikken og har et udgangspunkt for diskussionerne. Bogen er imidlertid sat helt uden visualitetsforståelse; her er ingen underbyggende illustrationer, faktabokse eller farvekontraster, der kan guide og skabe liv i teksten, ligesom titlen forekommer noget dunkel rent sprogligt. Nøgent står altså ordet, men knækker eleverne den kode, som det kan siges at være, så er her stof til gode debatter om tilværelse, tro og tid.

 

 

 

Ejnar Bo Pedersen i bladet ungdomsskolen:

Ungdomsforfatter Henrik Krog Nielsen har på ny begået en meget læsevenlig og undervisnings brugbar bog omkring væsentlige dilemmaer i unges liv. På opfordring bl.a. fra denne anmelder har forfatteren begået en interessant og vedkommende bog omkring væsentlige emner som frygt, sexualitet, bisexualitet, kærlighed, jalousi, tabu, hævn/tilgivelse, religiøsitet m.v.

 

Bogen kan på nogle måder opfattes som en form for dilemma-læsning – en form for ”Mads og Monoplet” i bogform. På en væsentlig måde trækkes aktuelle problemstillinger frem og der levnes plads til både refleksion og mulige løsningsforslag.

 

Bogen kan bestemt bruges i undervisningen i folkeskolens og ungdomsskolens ældste klasser.

 

 

 

Af Grethe Andersen. Tidligere skoleleder, medlem af skolerådets formandskab. Forfatter, coach og konsulent

http://www.danskekommuner.dk/Blog/Grethe-Andersen/:

I en tid, hvor der er mange muligheder for valg, er det vigtigt at unge mennesker får mulighed for at forholde sig til store spørgsmål i trygge omgivelser. Historierne rammer de unges livsverden med temaerne: En ønskedrøm – boksning, frygt, kærlighed, forelskelse og sex, jalousi, hade og elske, biseksuel og trans, tabu – selvmord, hævn og tilgivelse – voldtægt samt religiøs – kloster. Det gode/onde, syndige/søde, rigtige/forkerte, aggressive/passive, reaktive/proaktive mv. kommer i spil.

 

Velvalgte temaer er beskrevet som cases, der foldes ud med valgmuligheder og spørgsmål. Spørgsmålene kan være afsæt for vigtige refleksioner, hvor de unge kan bidrage med egne fortællinger, holdninger, fremtidsdrømme og udfordringer. Fortællingerne og spørgsmålene kan bidrage til gode drøftelser af syn på livets ”enten-eller”. Der er gode muligheder for at kombinere det rationelle og irrationelle; fornuften med det kropslige/intuitive/emotionelle.

 

Bogen lægger i høj grad op til et dannelsesperspektiv på unges tanker om livet, døden, oplevelser, erfaringer og forventninger. Spørgsmålene kunne fint suppleres med spørgsmål om, hvad kunne også være relevant at spørge om. Ligesom to eksempler på valg kan suppleres med: ”Er der en 3. vej?

 

Afgørende for at en god bog kan give stof til eftertanke og læring er, at underviseren skaber et tillidsbaseret og trygt læringsrum. Bogen er lige til at gå til – så kan underviseren prioritere de indledende manøvre og have fokus på timing, så de unge oplever givende brugbar læring.

 

Klart en bog jeg vil anbefale.

 

 

 

Af Martin, Bedre Psykiatri Ungdom

Det falder på et tørt sted, at opleve en filosofisk lærebog der tager unge menneskers indre følelsesliv alvorligt. Hvor den gængse fagbog er bundet op i teori, har denne lærebog som udgangspunkt virkelighedsnære scenarier i fokus. Bogen brillerer der, hvor man følger den enkelte case hovedpersons argumentationsrække. Ikke fordi unge generelt eller nødvendigvis håndterer deres konflikter således. Men fordi bogen insisterer på, at unge kan reflektere og ikke kun føle sig vej igennem deres livskonflikter. En sådan lærebog arbejder derpå at give den enkelte et sprog hvormed de unge kan sætte deres verden i perspektiv og være aktivt tvivlende i en verden, der nogle gange kan opfordre til en mere stiltiende (u)sikkerhed. Bogen kan varmt anbefales på netop dens udgangspunkt, at den tænker ungdommen til at blive oplyste individer.

 

 

 

Af Hanne Tang Jensen. Tidl. Skoleleder, medlem af bestyrelsen i Landsforeningen for efterladte efter selvmord:

Bogens 8 afsnit behandler 8 forskellige følelser eller dilemmaer. Hvert afsnit er bygget op på den måde, at forfatteren først beskriver emnet, hvorefter der fortælles to historier med hver sin handlemulighed. Der er tale om konstruerede fortællinger, hvor problemerne er sat på spidsen og dermed ikke virker særligt virkelighedsnære. Men bogens titel er jo netop også ”For meget og for meget”! Fortællingerne vil fungere udmærket som udgangspunkt for elevernes egen refleksion over de forskellige temaer. Som inspiration til elevernes arbejde med de forskellige cases, er der efter hvert tema et afsnit med opgaver.

Afsnit 6 behandler emnet tabu ved selvmord. Spørgsmålet er, om selvmord er noget man taler om, eller det er noget man fortier. Forfatteren forholder sig neutralt til emnet og giver eksempler på begge muligheder. I ”Landsforeningen for efterladte efter selvmord” har vi et erklæret mål om at bryde tabuet ved selvmord. Efterladte efter selvmord har ligesom alle andre behov for at kunne mindes deres kære! Jeg vil rose forfatteren for at tage emnet med i bogen. Det er jo netop med til at bryde tabuet!

Bogens formål er at lægge op til elevernes personlige refleksioner og samtaler om etik og livsfilosofi. Jeg vurderer, at bogen lever op til sit formål. Jeg vil foreslå, at man i undervisningen derudover inddrager nogle personlige beretninger om temaet. Udover, at bogen kan bruges i klasseundervisningen, vil den kunne give eleverne et godt udgangspunkt, når de vælger at lave projektarbejde om et af de beskrevne temaer.

Bogen er let at overskue og er skrevet i et sprog, som gør den velegnet i folkeskolens ældste klasser.

 

 

 

Af Tobias Haimin Wung-Sung, LGBT-Biblioteket

 

Med sine otte korte kapitler i ’For meget og for meget?’ giver Henrik Krog Nielsen eleverne i folkeskolens ældste klasser et udgangspunkt for til at diskutere forskellige spørgsmål om etik og livsfilosofi. Alle kapitlerne er opbygget på samme måde. Først introducerer Krog Nielsen et tema gennem en fiktiv persons dilemma, hvorefter læseren konfronteres med to forskellige udfald eller løsningsforslag. Dilemmaernes temaer er klassiske for målgruppen og spænder fra kærlighed, fremtidsdrømme, jalousi, sex og seksualitet over hævn, frygt, tabuer og religion. Hvert kapitel slutter så med en række spørgsmål, som læserne (eleverne) kan diskutere. De to mulige scenarier er med vilje meget forskellige, for, som Krog Nielsen skriver i sit forord, ’at skabe et rum mellem to yderligheder.’

 

I alle kapitlerne lykkes det fint for Krog Nielsen at præsentere to meget forskellige udfald på dilemmaet uden samtidig at tilkendegive, at det ene nødvendigvis er mere rigtigt eller forkert end det andet. Denne balance er bogens største styrke, samt at den i et enkelt og godt sprog formår at bringe læseren hurtigt frem til en forståelse og platform for en diskussion af vigtige problemstillinger. Der kommer også nogle interessante spørgsmål frem fra de forskellige historier, fx i kapitel 1, som handler om fremtidsdrømme, hvor eleverne opfordres til at diskutere, hvorvidt talent også forpligter, samt i kapitel 2, som handler om balancen mellem at opsøge eller vente på forelskelsen og kærligheden.

 

Derimod kan man stille spørgsmålstegn ved om handlingerne i alle Krog Nielsens korte scenarier mon også rammer målgruppen effektivt i øjenhøjde. I kapitlet om religiøsitet (bogens sidste) går dilemmaet bogstavelig talt på, hvorvidt vores hovedperson skal gå i kloster og eller vælge et liv med sex samt mand og børn i fremtiden. Mange unge tænker selvfølgelig over, hvordan de kan forene en eventuel tro på Gud med et ungdomsliv, men det er trods alt de færreste, der overvejer et liv som nonne eller munk. Og i kapitel 7, som handler om hævn eller tilgivelse i forbindelse med en voldtægt, sker forbrydelsen en dag da en vildfremmed mand bryder ind i en ung piges hjem og voldtager hende. I og med at langt de fleste voldtægter begås af en, som offeret kender i forvejen, kunne det måske have været mere relevant at forholde sig til personlige seksuelle grænser, i stedet for, som her, om offerets far skal hævne eller tilgive sin datters voldtægtsmand.

 

Samme spørgsmål om øjenhøjde må rettes mod bogens kapitel 5, som handler om bi- og transseksualitet. Her præsenteres vi for den 24-årige, biseksuelle Glen, som både kæmper med sin tiltrækning af sit eget køn samt sin lyst til at gå klædt som kvinde. Krog Nielsen skal have ros for at inkludere LGBT-relaterede temaer, som det kun er tiltrængt, at målgruppen får mulighed for at diskutere. Men mon ikke alligevel det havde været mere effektivt, hvis han ikke havde presset både bi- og transseksualitet ned i samme person? Det er i virkeligheden ikke så meget de to alternative løsninger i bogen, der bliver for yderligtgående, men kun nogle af de enkelte scenarier, som til tider bliver ’for meget.’

 

 

 

Af idéhistoriker forfatter og Lise Søelund

Når man er meget for nogen, så kan det nogen gange blive for meget, og man siger, at det er alt for meget, men det er der ikke så meget ved. For lidt og for meget fordærver alting, fordi det muligvis bliver for meget af det gode, og selvom man har meget mellem ørerne, så skal man alligevel høre meget, før ørerne falder af. I perioder kan det hele være lige meget, skønt man godt ved, at det giver andre ikke meget for, og andres forståelse kan ligge på et meget lille sted. En god og meget lærerig lærebog med titlen ”For meget og for meget” har netop fokus på livets store og etiske spørgsmål og ikke mindst, hvornår noget er for meget snart i den ene og snart i den anden ende. Vi præsenteres i bogen af Henrik Krog Nielsen for 8 historier med kant om etik og livsfilosofi, hvilket i øvrigt ikke direkte relaterer til Kant.

Fra ønskedrømme til klosterlivet

Hvert kapitel følger et bestemt mønster, hvor emnet beskrives eller fortælles i en lille historie, og to handlemuligheder listes op med to modsatte oppositioner. Det er hver gang et spørgsmål om at vælge mellem et enten og et eller, som Søren Kierkegaard ville have formuleret det. Så følger opgaverne, hvor målgruppen, der er fastsat til folkeskolens ældste klasser og gymnasiet eller HF samt voksenuddannelser, kan give deres besyv med angående det beskrevne tema og på den måde reflektere og ræsonnere over de etiske dilemmaer, som historierne repræsenterer. Man bliver sat godt ind i den konkrete hovedpersons tanker og problemstillinger, hvorefter man skal forsøge at overføre tankegangen til ens eget liv. Etikken bliver sat på spidsen, og det hele spidser til, når man selv engagerer sig i problematikken.

Man oplever en bokser, der bokser med tanken om, hvorvidt han skal være professionel eller ej, der er en frygtsom ung mand, der gerne vil af med sin frygt, og så er der Nanna, der overvejer, om kærligheden kommer af sig selv, eller om man skal opsøge den aktivt. En anden ung mand er gået hen og blevet meget jaloux på sin ven, som er rendt med hans kæreste, og så er der en biseksuel mand, der også har hang til at gå i dametøj. Sidstnævnte spekulerer på, om han skal blive i skabet sammen med dametøjet eller springe ud herfra iført samme tøj. Selvmord kan være og ikke være tabu, og historiens hovedperson vil gerne undersøge de etiske og moralske spørgsmål i forhold til selvmordet, det tilsvarende gælder også i forhold til den næste historie, der koncentrerer sig om voldtægt, og endelig er der et knap så moderne tema, der omhandler tanken om at gå i kloster eller blive uden for klostrets mure.

 

Forpligtelser og talenter

I historien om bokseren bliver det understreget, at man er forpligtet på sit talent: ”Klubbens træner, Knud, har altid opmuntret ham meget. Han siger: ”Du kan nå meget langt!” Men han siger også: ”Talent er ikke nok, der skal arbejdes hårdt!” og ”Talent forpligter: Det skal udnyttes, og man skal huske at tænke på andre også.” (s. 7). Det er nogle vældig gode historier og scenarier, der listes op, men jeg mangler den konkrete kobling til filosofiens begrebsapparat og til filosofferne. Det ville have været oplagt at bringe Søren Kierkegaard på banen allerede i første historie, hvor bokseren tænker, at han skal vælge mellem det fornuftige og sikre eller det spændende og usikre. Man kan sagtens nævne en konkret filosof, uden at det gør bogen vanskeligere, og der findes en god historie om en styrmand, der også stilles over for et valg hos Søren Kierkegaard, og det kunne have været en slags indledningshistorie.

 

Der udspiller sig tillige mangen en sokratisk dialog i såvel det indre som ydre i bogens historier, og de er af ganske eksemplarisk karakter, hvorfor det havde været oplagt at forklare lidt enten i en af historierne eller evt. i en indledning om, hvordan sådan en sokratisk dialog fra Sokrates’ tid bevæger sig mellem argumenter for og imod, for lige så stille at bevæge sig frem til en konklusion eller den i situationen fremkomne sandhed. Endelig er det synd og skam, at Aristoteles ikke bliver præsenteret i bogen, for han var jo manden, der udfoldede den gyldne middelvej eller aurea mediocritas, og han fandt en mængde tilfælde nøjagtig som i bogen her, hvor han bestræbte sig på at balancere mellem to yderpunkter eller navigere i et dilemma, for at nå frem til det, der i Delfi-templet står med store bogstaver: ALT MED MÅDE. Vores store og små dilemmaer er altid et spørgsmål om for lidt og for meget eller et valg mellem et enten eller, og det er etiske temaer, men netop også derfor filosofiske refleksioner, og man er aldrig for ung til at høre lidt om de gamle og nye filosoffer og hæfte konkrete historier på dem, og det mangler jeg i lærematerialet fra Henrik Krog Nielsen.

 

Et godt materiale

Imidlertid skriver han blændende godt og hele vejen fængende flot, så man sluger bogen, og det vil være en stor ballast, når den skal bruges af de unge. Man kan spørge sig selv om nogle af emnerne er lidt for søgte, som eksempelvis som mand at gå i dametøj eller som ung i dag at overveje at gå i kloster, men hvis blot nogle få kan have glæde af det og overføre det til eget liv, så er det vel egentlig også på sin plads. Der er meget mere læremateriale fra samme forfatters hånd, og det kan kun gå for langsomt med at anskaffe og læse det.

 

 

Forlaget X v/Henrik Krog Nielsen   Godthåbsvej 184 1.th. 2720 Vanløse   CVR 19872289   Merkur Bank 8401 0001163007