Forside

Anmeldelser af bogen

A og døden

 

Danmarks Skolebibliotekarer, dec. 2014

Bogen er en temabog om døden inddelt i 5 emner med tilhørende opgaver, især om etik. Inden afsnittet ”Afslutning” i hvert emne holder man en lille pause og samler op, og man afslutter så med en række yderst relevante opgaver med masser af store spørgsmål.

 

Forfatteren har valgt at kalde sin hovedperson A, der er valgt for at understrege, at hovedpersonen er en helt almindelig person med dansk familiebaggrund fra et almindeligt miljø og ikke særlig religiøs.

 

Første emne handler om ”Selvmord”. A – måske er navnet Ann Anita Andersen foreslår forfatteren – er 14 år og bliver overrasket over sine mørke tanker og indvier klassekammeraten Margit i dem. En god og vigtig samtale mellem A og Margit udspiller sig, og Margit er mere end god til at give A et modspil. Venner er familie, man selv vælger!

 

Afsnittet slutter med en række relevante opgaver, hvor der virkeligt er noget at forholde sig til.

 

I emnet ”Abort” er A nu 24 år. Hun er gravid, men er i tvivl om, om hun vil gennemføre graviditeten – og hun ved heller ikke 100 %, om det er kæresten Kristian, der skal være hendes livsledsager. De taler dog godt om problematikken, og også veninden Margit spiller igen en vigtig rolle for den endelige beslutning.

 

A er 35 år i emnet ”Aktiv dødshjælp”, hvor hendes far ligger for døden. A og hendes far har en lang og meget alvorlig samtale, hvor faderen plæderer for aktiv dødshjælp, mens A er mere tøvende, ja, direkte afvisende. Problematikken løses dog uden aktiv dødshjælp, faderen dør en naturlig død, men overvejelserne sammen med faderen sætter dybe spor i A´s bevidsthed.

 

I afsnittet ”Dødsstraf” er A nu 41 år, og hun får at vide, at hendes farbror, onkel Peter, er blevet dømt til døden i USA for to overlagte mord og voldtægter. Peters gamle skolekammerat, Ole, bringer historien frem til A og hendes familie. Det er et par meget brutale og hensynsløse voldtægter og mord, der rulles op for A, der får fat i information om mordene. Desuden får hun mulighed for at skrive et brev til onkel Peter, hvori hun tager afstand fra hans handlinger, men samtidig tager hun også afstand fra dødsstraffen. Hun får et kort svar fra onkel Peter, der skriver, at han skammer sig over sine handlinger, og at han ikke ønsker kontakt med nogen. Dødsstrafproblematikken giver imidlertid anledning til adskillige intense diskussioner med ægtemanden Kristian og nogle venner.

 

Sidste emne hedder ”Døden – og derefter”. Nu er A blevet så gammel, at hun ligger for døden. Hun tænker på ægtemanden Kristian, der blev kørt ihjel ved en trafikulykke for 21 år siden, hun tænker på sine to børn, Carl og Rosa, på de fire børnebørn, på sine oldebørn og sit første tipoldebarn. Mange tanker løber igennem hendes hoved. Hun tænker på sit arbejdsliv, men generelt er hun godt tilfreds med sit liv på trods af sine store sorger. Hun lader også tankerne gå til de tre gange i sit liv, hvor hun på meget direkte vis er stødt på døden. Selvmordstankerne, abortovervejelserne og problematikken med evt. at yde aktiv dødshjælp til faderen, da han lå for døden syg af kræft. Hun tænker på himmel og helvede, på reinkarnation og karma og på veninden Margit, der ikke troede på noget (hun troede på intet), men som alligevel havde så meget at give.

 

Det er en vigtig bog. Meget vigtig bog! I de rette lærerhænder er der uendelig meget væsentligt at tale om – og – ikke mindst – at arbejde med.

 

”A og døden” handler om store, store sager, og ideen med at følge A fra vugge (næsten) til grav er indlysende god. Et ganske almindeligt menneske, som man fejlagtigt siger, for ingen er helt almindelige. Det er A et godt bevis på.

 

”A og døden” henvender sig især til folkeskolens ældste klasser, efterskoler og ungdomsskoler, men vil også kunne anvendes på nogle voksenuddannelser.

 

 

Af Erik Lyng, Friskolebladet

SÅ SKAL DER TÆNKES!

Henrik Krog Nielsen, cand.mag. i filosofi og pædagogik, har på sit eget forlag, Forlaget X, udgivet tre håndterlige og ret tilgængelige bøger om praktiske indgange til filosofien og til den filosofiske praksis med børn, i skolen og derhjemme.

 

”Filosofi i praksis” er grundbogen, ikke filosofihistorie eller filosoffers historie, men introduktioner til måder at filosofere på. Et væld af forslag til analyse og overvejelser, mange nærgående spørgsmål som kan omsættes direkte i samtale – mellem lærer og elever, i gruppearbejde og i den fornuftige snak man kan have med sig selv under en spadseretur.

 

“A og døden”, omhandler vigtige temaer om døden, belyst med konkrete billeder fra aktuelle etiske problemsæt: selvmord, abort, aktiv dødshjælp, dødsstraf. I hvert afsnit er der mange uddybende spørgsmål og opgaver, mange kan bearbejdes individuelt, de fleste er velegnede til gruppearbejde og lærer-klasse diskussion.

 

”For og imod” består af 21 beskrivelser af dilemmaer, som alle mennesker kan blive stillet overfor, fra meget dagligdags overvejelser om retfærdiggørelse af den lille løgn og det ”uskyldige” tyveri til overordnede, abstrakte vurderinger af de tanker, der kom til at præge ens liv. Hvilken livsfilosofi kom til at styre tankesæt og gerninger, hvilke begivenheder var med til at gøre os til dem vi er.

 

Materialet åbner op til mange, mange samtaler i skoleregi og for studiekredse hvor som helst. Det egner sig vældig godt for grundskolens ældste klasser, for efterskolen, gymnasiet, HF, diverse grunduddannelser.

De mange konkrete billeder er lidt tamme rent sprogligt, men jeg kan sagtens se mulighed for et inspirerende samarbejde mellem filosofi-, dansk-, drama-og billedkunstlærere om de udfordrende tekster. Der kan skrives monologer, dialoger, små optrin, laves udstillinger, osv. - Elevernes fremførelse af dialoger eller monologer kunne være en smuk optakt til et møde med klassens forældre.

Der er meget at tage fat på!

 

 

 

 

folkeskolen.dk, dec. 2014

 

Døden til debat. Etik fra klasserummet

Tema- og debatbog om døden

Af: Birgitte Maria Smidt

 

Dette er en temabog om døden, der søger at skabe debat om fem aspekter i forbindelse med det overordnede emne. Efter en indledning, der bruger forholdsmæssig meget plads på at beskrive hvad bogen IKKE er, følger vi den fiktive pige/kvinde A i fem dialoger med hendes bekendte, dialoger, der strækker sig hen over A's reflekterende liv. I sine dialoger med sine bekendte stiller A spørgsmål til de temaer, kapitlerne omhandler: Selvmord, abort, aktiv dødshjælp, dødsstraf samt døden – og derefter.

 

Rent metodisk er temabogen veludført: Dialogerne nærmer sig problematikker, der kræver valg, og lige forinden dette valg stoppes dialogerne i en form for pause, hvor eleverne opfordres til at tage stilling og selv at afslutte dialogerne. Herefter får vi forfatterens endelige afslutning. På dette tidspunkt er eleverne aktiveret og involveret i historien, i problematikken. Det fungerer godt.

 

Men det generer denne anmelder at skulle følge en person, der bærer emblemet "A", når hun – for det er som sagt en pige/kvinde - figurerer som personligt tænkende individ og i øvrigt er omgærdet af mennesker med hele navne. Ydermere generer forklaringen på bogstavet: "Hovedpersonen er en almindelig person: dansk familiebaggrund, fra et almindeligt miljø, ikke særlig religiøs". Det fungerer på ingen måde i en moderne, globaliseret kontekst. Hvad er en "almindelig person" – og dermed en "ualmindelig person"? Det samme kan naturligvis siges om miljø. Og i forhold til at være troende: Vil det sige, at det "almindelige" betyder "ikke særlig religiøs"? Hvad mon eleverne af asiatisk, mellemøstlig og for den sags skyd ærkedansk herkomst tænker, når de læser dette? Det er en upræcis og problematisk indgangsvinkel i det pædagogiske rum. Helst skulle alle elever føle sig "almindelige".

 

Samtidig er det problematisk rent teologisk, når A netop – og helt indforstået – kommer til at tænke i etnocentrisk jødisk-kristen-islamisk tankegang (for eksempel i afsnittet "Selvmord") med et dualistisk herefter som "himmel eller helvede" og derved forudsættes nærmere disse verdensreligioner end andre systemer som buddhisme eller ateisme. Der opstår med andre ord en undertekst, der ikke kommer til debat. Reinkarnation optræder dog som et ud af flere efterlivsfænomener i kapitlet om døden.

 

Det er dog med det metodiske og den etiske refleksion, der følger heraf, som baggrund, at denne anmelder positivt anbefaler temabogen: Etiske spørgsmål, der er oppe i tiden, sættes i realistisk ramme og inviterer eleverne til at engagere sig. Men det er tilrådeligt, at alle nuancer i forfatterteksten kommer til debat, og at elevernes kritiske sans kommer på arbejde også her.

 

 

 

Af idéhistoriker forfatter og Lise Søelund

Nogle gange hører man, at døden skal have en årsag, hvis man skal forsvare en umoralsk handling, hvilket i høj grad er tilfældet for dødens købmænd, der gennemgående er skyld i andre menneskers ulykke, men noget helt andet er det, hvis man er parat til at gå i døden for noget eller nogen. Det er også sket, at man går i døden sammen, fordi det føles mere rigtigt at følges ad på den sidste rejse, mens ægtefæller lover hinanden evigt troskab til døden, dem skiller. Hvis man ligner døden fra Lübeck er det ikke givet, at man ligger fra døden eller snart vil afgå ved døden, men det er givet, at døden i ”A og døden” er det gennemgående tema, hvor etikken undersøges ved hjælp af forskellige opgaver. Det er den mystiske hr. X alias Henrik Krog Nielsen, der endnu engang er ude med en af sine udmærkede bøger til folkeskolens ældste klasser, efterskoler, ungdomsskoler og evt. voksenuddannelser, og her er der en fast hovedperson, der dog er benævnt med det første bogstav i alfabetet og ikke et X.

 

Døden i etisk perspektiv

A behandles i fem forskellige livsfaser og i forhold til fem problemstillinger, der vedrører døden. Det er selvmord, abort, aktiv dødshjælp, dødsstraf og selve døden, så det er ikke morskabslæsning, men dybe og dystre forhold, der er vigtige og centrale at drøfte i alle aldersklasser. Bogen indledes med tanker om selvmord: ”Da A er 14 år, sker der noget både mærkeligt og skræmmende for hende. Hun går og har tanker om ikke at leve mere – om måske at tage sit eget liv.” (s. 7). De fem relevante historier er velskrevne og velformulerede, og man får stor sympati for den stakkels A, der skal så grueligt og grusomt meget igennem både i virkeligheden såvel som i sine refleksioner.

Man læser og læser, og så bliver man brat afbrudt, fordi man lige selv skal overveje, hvordan historien mon ender, og man skal ræsonnere over, hvilke hændelser man oplever som de mest interessante, hvorefter man endelig kan gå videre med historien. Hver fortælling følges op af konkrete opgaver til konkrete sider, og desuden bliver man henvist til nettet, bøger og andre kilder, hvor man kan søge yderligere oplysninger, så det er ikke ren og skær underholdning, men en meget elevaktiverende bog. Det er svært at forestille sig, at der skulle være nogle elever, som skulle være uberørt efter læsningen, tankerne, som den sætter i gang, og debatterne, som den lægger op til. Til slut er der et opgaveafsnit, som handler om, hvordan man lever sit liv, og det vil vi alle sammen da gerne gå i dybden med.

 

At straffe med døden

Et af de kapitler, der gjorde et særligt indtryk på mig, var det, der omhandlede dødsstraf, og ved første øjekast tænkte jeg, at det næppe kunne være relevant i vores del af verden, men jeg blev klogere: ”Da A er 41 år, sker der en dag noget både overraskende og rystende. Hun får at vide, at hendes fars bror, Onkel Peter, som de kalder ham, er blevet dømt til døden i USA for to overlagte mord og voldtægter.

Det første A tænker, er: Det kan ikke være rigtigt, han er så sød. Noget må være gået helt galt, for ham.

Sådan tænker hun, selvom hun ikke har set Peter, siden han tog til USA for mange år siden.” (s. 49). Jeg tænkte også, og mine tanker handlede om, at vi jo alle har nogle bekendte eller familiemedlemmer, der har deres gang i andre lande, og der kan der være dødsstraf, og derfor var det ikke irrelevant at læse kapitlet.

 

Kapitlet om abort gjorde også sit indtryk på mig, for det var et ganske almindeligt par, der opdagede, at de ventede et barn, og det var bestemt ikke planlagt. Her går spekulationerne så på, om de er parate til at blive forældre, om det skal være de to for altid og ikke mindst kredser de om det etiske i situationen, og jeg tænker hver gang, at man hører den slags diskussioner, at vi er kommet meget langt i vor evne til at bestemme over ikke bare livet, men også døden. Det er for mig at se den væsentligste pointe i det tema, om vi virkelig skal stille os til herre over om et barn skal sættes i verden, og det har de unge mennesker i historien med al mulig god grund også svært ved at afgøre. Jeg tænker, at vi næsten har fået større eksistentielle og etiske problemer end før i tiden, hvor noget var givet og ikke var til at ændre på.

 

Liv og død

Det er næppe hver dag, at de unge mennesker kommer ind på så seriøse problemstillinger, og det er næppe hverdagskost at komme tæt på døden mere, for vi konfronteres ikke med den på samme måde som i gamle dage. Vi tror os næste udødelige til tider, og det ikke almindeligt at tale om, at et menneske er mæt af dage, for vi er så vant til, at der findes en behandling, og at det hele nok kan trækkes lidt mere. Derfor er det godt at de fem temaer tages frem, og er oplæg til debat, for der er jo en ende, og selvom døden aldrig kan blive let og ligetil at affinde sig med, så er det da muligt at være en anelse mere fortrolig med det faktum, som ingen af os kan ændre på. Det er et fornemt og anvendeligt læremateriale, som det bestemt anbefales at anskaffe og bruge.

 

 

 

Bibliotekernes lektørudtalelse

Temaerne/dilemmaerne er væsentlige og evigt aktuelle. Skrevet i et let forståeligt sprog. Opgaverne er relevante til at understøtte en refleksion og sætte en samtale i gang.

 

Da det kun er tilladt at offentliggøre 10 % af en Lektørudtalelse må der henvises til DBC's hjemmeside for resten. - Men jeg kan oplyse, at der intet negativt er i den.

 

Forlaget X v/Henrik Krog Nielsen   Godthåbsvej 184 1.th. 2720 Vanløse   CVR 19872289   Merkur Bank 8401 0001163007